Valmieras festivāls

Kas tas ir

Bērnu un jauniešu teātra institūts (BUJTI) ir Valmieras vasaras teātra festivāla paspārnē notiekošas apmācības un pētniecība jaunajiem teātra profesionāļiem, kas vēlas iepazīt vai strādāt bērnu un jauniešu teātra novirzienā, veidojot un attīstot izrāžu idejas ar iespēju tās realizēt festivālā.  


Ko tas paredz

 
Apmācību laikā mākslinieki strādā pie izrādes piedāvājuma festivālam.


Dalībnieki

Jaunie mākslinieki, studenti vai tikko beiguši absolventi no režijas, aktiermākslas, scenogrāfijas, dramaturģijas, horeogrāfijas, kultūras menedžementa, teātra kritikas vai citām ar teātri saistītām nozarēm.

Programma

Praktiskas un teorētiskas apmācību un pētniecības nodarbības nedēļas garumā pirms Valmieras vasaras teātra festivāla, lai iepazītos ar bērnu un jauniešu teātra žanra specifiku, patstāvīgi strādājot pie savas izrādes idejas festivālam.

Kontaktiem 

Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas direktors Jānis Znotiņš, janis.znotins@me.com

Built with Berta.me

valmierasfestivals © 2016