Valmieras festivāls

Kas tas ir

Bērnu un jauniešu teātra institūts (BUJTI) ir Valmieras vasaras teātra festivāla paspārnē notiekošas apmācības un pētniecība jaunajiem teātra profesionāļiem, kas vēlas iepazīt vai strādāt bērnu un jauniešu teātra novirzienā, veidojot un attīstot izrāžu idejas ar iespēju tās realizēt festivālā.  


Ko tas paredz

 
Apmācību laikā mākslinieki strādās pie izrādes piedāvājuma 2021. gada festivālam, kura tēma būs “Pasaule cita acīm”. Aicināsim māksliniekus iedziļināties bērnu un jauniešu skatījumā uz pasauli. Kā bērni un jaunieši to redz un jūt?


Dalībnieki

Jaunie mākslinieki, studenti vai tikko beiguši absolventi no režijas, aktiermākslas, scenogrāfijas, dramaturģijas, horeogrāfijas, kultūras menedžementa, teātra kritikas vai citām ar teātri saistītām nozarēm.

Laiks

 3. – 9. augusts

 3. – 7. augusts teorētiskās un praktiskās nodarbības

 7. - 9. augusts festivāla apmeklējums

Programma

Praktiskas un teorētiskas apmācību un pētniecības nodarbības nedēļas garumā pirms Valmieras vasaras teātra festivāla, lai iepazītos ar bērnu un jauniešu teātra žanra specifiku, patstāvīgi strādājot pie savas izrādes idejas 2021. gada festivālam.

Sarunas par teorētiskiem jautājumiem

Tikšanās ar nozaru speciālistiem par teorētiskiem jautājumiem, ko ir būtiski ievērot, veidojot izrādes bērniem un jauniešiem: 

Bērnu tiesību pamatprincipi / "Centrs Dardedze” /

Vecuma grupu specifika un teātra loma dažādos vecumposmos / kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite Diāna Zande /

Praktiskā pieredze

Ēriks Vilsons – Latviešu klasikas darbu iestudējumi jauniešiem

Paula Pļavniece – Sapropelis/Nezinkaskuriens

Kārlis Krūmiņš – Nāc laukā, Štābiņš

Tiina Molder – Mind stuff, Tools to  rule

Džesika Vilsone - Unwanted

Profesionālas izrādes demonstrēšana video vai dzīvajā formā.

Autora stāsts par izrādi.

Saruna ar autoru par izrādi tās veidošanu un praktisko pieredzi. Praktiski jautājumi un atbildes.

Nodarbības

Telpa kā daudzveidīgs izteiksmes līdzeklis bērnu un jauniešu teātra izrādēs /Reinis Suhanovs/

Valmieras vasaras teātra festivāla specifika un tā nolikums /Jānis Znotiņš/

Mikroteātra iespējas un priekšrocības mūsdienās / Alma Kušķe, Jānis Znotiņš/

“Skolas somas” programma /Aija Tūna/

Assitej globālā pieredze /Ilze Kļaviņa/

Papildus info

Nodarbības ir bez maksas.

Festivāls nodrošinās naktsmītnes Valmierā no 3-9. augustam.

Kontaktiem 

Valmieras vasaras teātra festivāla bērnu un jauniešu programmas direktors Jānis Znotiņš, janis.znotins@me.com

Built with Berta.me

valmierasfestivals © 2016