Valmieras festivāls

MĀKSLINIEKI AICINĀTI PIETEIKTIES dalībai Bērnu un jauniešu teātra institūtā

Valmieras vasaras teātra festivāls no 11.jūnija izsludina pieteikšanos dalībai Bērnu un jauniešu teātra institūtā, kura ietvaros festivāla laikā notiks intensīva apmācību programma teātra profesionāļiem bērnu un jauniešu teātra žanrā. Pieteikties aicināti jaunie profesionāļi vai studējošie režijas, aktieru, scenogrāfijas, dramaturģijas, horeogrāfijas un citās teātra mākslas nozarēs, aizpildot anketu https://ej.uz/BUJTI_2021 līdz 3.jūlijam.

Festivāla ietvaros no 2. līdz 8.augustam, atkarībā no Covid-19 ierobežojumiem, klātienē vai tiešsaistē notiks apmācības par bērnu un jauniešu teātra žanra specifiku, kā arī dalībnieki praktiski strādās pie savas izrādes idejas. Šī gada institūta  tēma  - Kādai ir jābūt laikmetīgai izrādei bērniem un jauniešiem? Nedēļas laikā iecerētas tikšanās un sarunas ar nozaru speciālistiem par būtiskiem jautājumiem, lai veiksmīgi un atbildīgi veidotu izrādes bērniem un jauniešiem. Centra „Dardedze” pārstāvji  informēs par bērnu tiesību pamatprincipiem, psihoterapeite Diāna Zande un Pusaudžu un jauniešu psiholoģijas centra vadītājs Nils Sakss Konstantinovs iepazīstinās ar vecuma grupu īpatnībām. Ar praktiskiem padomiem, kā iegūtās zināšanas izmantot praksē, dalīsies režisors un institūta vadītājs Jānis Znotiņš. Kādam no  jaunajiem māksliniekiem pēc apmācību beigām tiks dota iespēja strādāt un realizēt savu izrādes ieceri nākamā gada festivālā. Dalības maksa institūta programmā ir 100 EUR.

Valmieras vasaras teātra festivāls, kas šogad notiks no 6. līdz 8.augustam, būs veltīts bērniem un jauniešiem, aicinot māksliniekus un apmeklētājus ieraudzīt pasauli cita acīm. Ar šī gada programmu organizatori vēlas veicināt sabiedrības saliedētību, empātiju un savstarpējo iecietību, kas īpaši svarīga laikā, kad dažādi informācijas lauki, sociālie burbuļi un nepārvarama vara grauj mierīgu līdzāspastāvēšanu. Festivāls notiks atbilstoši pandēmijas apstākļiem un ierobežojumiem, kas tobrīd būs spēkā.

Festivāla vizuālās koncepcijas autors Kristaps Kramiņš. 

Built with Berta.me

valmierasfestivals © 2016